Informace ke stravování

27.02.2021 14:18
Vážení rodiče,
 pokud dojte od pondělí k uzavření MŠ, budou mít všichni děti od tohoto dne automaticky odhlášené obědy. Pro předškoláky, kteří mají povinnou distanční výuku platí, že pokud mají zájem, mohou si vyzvednout rodiče obědy do jídlonosičů ve Školní jídelně v Dolanech (vchod pro cizí strávníky) a to v době od 11:00 –do 12:00 hodin. V takovém případě je nutné si obědy přihlásit přes systém strava.cz , pouze pokud chcete oběd i v pondělí 1. 3. 2021 objednávejte přes email: jidelna@zsdolany.cz (uveďte jméno a příjmení dítěte a mateřskou školu). -  objednávka na pondělí přes strava.cz již po 14:00 hodině 26. února není možná.

—————

Zpět